Logga in på

Linnéaskolan - den lilla skolan med de stora möjligheterna

Linnéaskolan ger elever i årskurs 7-9 i Ljungskile en lugn och stimulerande miljö. Vi prioriterar små klasser. Skolan är indelad i arbetslag som håller till på tre olika våningsplan i vår nybyggda skola. Till varje arbetslag knyts en grupp lärare som har det mesta av sin undervisning förlagd till sitt arbetslag. Varje elev har sin egen mentor som stöttar och vägleder eleven genom skolgången. Lärare och elever på ett våningsplan ser mycket av varandra vilket skapar trygghet och möjligheter till inflytande. Man arbetar ofta över klassgränserna inom arbetslagen och här finns också utrymme för ett flexibelt arbetssätt, för att i större utsträckning kunna tillgodose elevernas behov.

På Linnéaskolan erbjuder vi eleverna möjlighet att fördjupa sig i ett stort antal ämnen. Vi erbjuder engelska (internationella kontakter), musik, drama, matematik, idrott & hälsa, friluftsliv, mat & miljö, hästkunskap, bild och textilslöjd. Till nästa läsår jobbar vi för att även kunna erbjuda fotboll och golf.

I nian görs en lärande resa som är en del av undervisningen. Ämnen vävs in på ett naturligt sätt och resan blir också en viktig del i demokratiundervisningen. Denna höst åkte niorna till Polen och besökte Auschwitz och Krakow.

Skolan har en internetbaserad informationsplats där föräldrar och elever får information om vad som händer, uppgifter som ska göras, läxor, prov, frånvaro och individuella resultat samt möjlighet att kommunicera mellan skola och hemmet.

Skolan är föräldraägd vilket ger föräldrar stora möjligheter till delaktighet och närhet till beslut.


InfoMentor - här hittar du information om läxor, prov, resultat och annat som händer i skolan

Läxor och annan information som du förut kunna läsa om under fliken Arbetslag finns numera under InfoMentor, som är Linnéaskolans nya lärplattform. Den når du via internet genom att klicka på knappen InfoMentor på Linneaskolans hemsida.

InfoMentor är till för att du som elev lättare skall kunna se vad som händer i skolan och vilka läxor, uppgifter och prov som berör dig och för att du som är förälder ska ha möjlighet att följa ditt barns arbete i skolan. En inloggning har skickats ut med post till alla elever.

Klicka här för att läsa mer om hur du använder InfoMentor >>Linnéaskolan från utsidan.
Tivolifysik
I fredags deltog Linnéaskolan för första gången på "tivolifysik" på Liseberg. Det var elevrådet som representerade skolan. En mycket roligt och kul aktivitet som initierats av Lunds universitet. Eleverna fick experimentera på olika attraktioner ur ett fysikaliskt perspektiv under eftermiddagen. Att vi alla därefter fick ett åkband och kunde vara kvar på Liseberg gjorde inte aktiviteten sämre!.

Anders Hedman
VD
Linnéaskolan AB

Årsstämma och bolagsstämma
Den 24 September kl. 19.00 håller Linnéaskolans föräldraförening årsstämma samt Linnéaskolan AB och Linnéaskolan Fastighets AB bolagstämma.
Välkomna!
**********************************
Läger på Sparreviken
11-12 September: Klass 7A
18-19 September: Klass 7B

17 September: Skolfotografering

**********************************
LÄROPLANER
Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".