Gymnasiet
 
Logga in på

Linneaskolans föräldraförening

Aktuellt Välkommen till FF LPP
Nu är vi igång!
Det har varit en inspirerande start på detta läsår med nya elever i år 7, ny rektor och en del nya lärare. Det har inneburit nya frågeställningar vilket skapar utveckling av vår fina skola.

I musiksalen bygger vi nu två grupprum för att utveckla musikundervisningen och bättre möta den nya läroplanen.

Anders Hedman
VD
Linnéaskolan AB

Läsåret är igång!
Läger på Sparreviken
11-12 September: Klass 7A
18-19 September: Klass 7B

17 September: Skolfotografering

**********************************
LÄROPLANER
Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".