Gymnasiet
 
Logga in på

Linneaskolans föräldraförening

Aktuellt Välkommen till FF LPP
Skolstart 2014/2015
Nu pågår vår uppladdning inför läsåret 2014/2015. Vi har alla laddad våra batterier med mer energi än vanligt tack vare den helt fantastiska sommar som vi fått uppleva. Oavsett var man befunnit sig i vårt avlånga land så har det solen och värmen varit närvarande.

Vi ser med stor inspiration fram emot den 20 augusti när vi får fylla skolan med elever. Vi hälsar alla våra elever välkomna och extra mycket till våra nya i årskurs 7.

Välkomna!

Anders Hedman


SKOLSTART
Läsåret 2014/2015 börjar onsdagen den 20 Augusti

Årskurs 7 börjar kl 09.00 och slutar kl. 12.00

Årskurs 8 & 9 börjar kl. 12.00 och slutar kl. 14.00

Skoltiderna för torsdag och fredag är 08.30-c:a 14.00 för alla klasser.

**********************************
LÄROPLANER
Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".