Gymnasiet
 
Logga in på

Nyttiga länkar

 • www.didaktikcentrum.se
 • www.ljungskileforetagarna.se
 • www.almega.se
 • www.didaktikcentrum.se
 • www.ljungskile.fhsk.se
 • www.skolverket.se
 • www.uddevalla.se/uddevalla/utbildning
 • www.skolliv.nu

 • Nu är vi igång!
  Det har varit en inspirerande start på detta läsår med nya elever i år 7, ny rektor och en del nya lärare. Det har inneburit nya frågeställningar vilket skapar utveckling av vår fina skola.

  I musiksalen bygger vi nu två grupprum för att utveckla musikundervisningen och bättre möta den nya läroplanen.

  Anders Hedman
  VD
  Linnéaskolan AB

  Läsåret är igång!
  Läger på Sparreviken
  11-12 September: Klass 7A
  18-19 September: Klass 7B

  17 September: Skolfotografering

  **********************************
  LÄROPLANER
  Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
  I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".