Gymnasiet
 
Logga in på

Nyttiga länkar

 • www.didaktikcentrum.se
 • www.ljungskileforetagarna.se
 • www.almega.se
 • www.didaktikcentrum.se
 • www.ljungskile.fhsk.se
 • www.skolverket.se
 • www.uddevalla.se/uddevalla/utbildning
 • www.skolliv.nu

 • Tivolifysik
  I fredags deltog Linnéaskolan för första gången på "tivolifysik" på Liseberg. Det var elevrådet som representerade skolan. En mycket roligt och kul aktivitet som initierats av Lunds universitet. Eleverna fick experimentera på olika attraktioner ur ett fysikaliskt perspektiv under eftermiddagen. Att vi alla därefter fick ett åkband och kunde vara kvar på Liseberg gjorde inte aktiviteten sämre!.

  Anders Hedman
  VD
  Linnéaskolan AB

  Årsstämma och bolagsstämma
  Den 24 September kl. 19.00 håller Linnéaskolans föräldraförening årsstämma samt Linnéaskolan AB och Linnéaskolan Fastighets AB bolagstämma.
  Välkomna!
  **********************************
  Läger på Sparreviken
  11-12 September: Klass 7A
  18-19 September: Klass 7B

  17 September: Skolfotografering

  **********************************
  LÄROPLANER
  Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
  I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".