Gymnasiet
 
Logga in på

Linnéaskolan

Linnéaskolan är belägen vid foten av Bredfjället med en underbar utsikt över Ljungskileviken och Orust. Skolan är närmaste granne till Ljungskile Folkhögskola.

Linnéaskolan är en föräldradriven friskola som är såväl religiöst som politiskt obunden.

Är du intresserad av att vara med i Linnéaskolans Föräldraförening, som är öppen för alla, skall du kontakta Irene Nordmark på vår expedition tel.0522-670250. Årsavgiften är 250:-/läsår och då har du möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling.

Skolan tar emot alla elever i Ljungskiles upptagningsområde, därutöver tas elever emot i mån av plats. Vi arbetar efter de nationella styrdokument som gäller för grundskolan och vi står under skolverkets tillsyn.

Vi finansieras genom den kommunala skolpengen och för att få den att räcka lite längre så ställer föräldrar och elever upp på vård av lokalerna. Alla klasser har ett eget klassrum där de är med och påverkar miljön, trivseln och utformningen.

Till läsåret 2006/2007 införde Linnéaskolan en ny arbetsorganisation. Denna arbetsorganisation medför att vi numera arbetar i tre arbetslag. Detta bidrar till en mycket tätare kontakt mellan lärarna och mellan eleverna och lärarna inom respektive arbetslag vilket är positivt för elevernas utveckling.

Arbetslagen består av 5-7 lärare som har ett helthetsansvar för tre klasser, en 7:a, en 8:a och en 9:a. Detta medför en variation och dynamik för såväl elever som lärare.

En del lärare arbetar enbart inom sitt arbetslag men vissa lärare får även undervisa i andra arbetslag, som i ämnena bild, språk, gymnastik mm.

Tivolifysik
I fredags deltog Linnéaskolan för första gången på "tivolifysik" på Liseberg. Det var elevrådet som representerade skolan. En mycket roligt och kul aktivitet som initierats av Lunds universitet. Eleverna fick experimentera på olika attraktioner ur ett fysikaliskt perspektiv under eftermiddagen. Att vi alla därefter fick ett åkband och kunde vara kvar på Liseberg gjorde inte aktiviteten sämre!.

Anders Hedman
VD
Linnéaskolan AB

Årsstämma och bolagsstämma
Den 24 September kl. 19.00 håller Linnéaskolans föräldraförening årsstämma samt Linnéaskolan AB och Linnéaskolan Fastighets AB bolagstämma.
Välkomna!
**********************************
Läger på Sparreviken
11-12 September: Klass 7A
18-19 September: Klass 7B

17 September: Skolfotografering

**********************************
LÄROPLANER
Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".