Gymnasiet
 
Logga in på

Linnéaskolan

Linnéaskolan är belägen vid foten av Bredfjället med en underbar utsikt över Ljungskileviken och Orust. Skolan är närmaste granne till Ljungskile Folkhögskola.

Linnéaskolan är en föräldradriven friskola som är såväl religiöst som politiskt obunden.

Är du intresserad av att vara med i Linnéaskolans Föräldraförening, som är öppen för alla, skall du kontakta Irene Nordmark på vår expedition tel.0522-670250. Årsavgiften är 250:-/läsår och då har du möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling.

Skolan tar emot alla elever i Ljungskiles upptagningsområde, därutöver tas elever emot i mån av plats. Vi arbetar efter de nationella styrdokument som gäller för grundskolan och vi står under skolverkets tillsyn.

Vi finansieras genom den kommunala skolpengen och för att få den att räcka lite längre så ställer föräldrar och elever upp på vård av lokalerna. Alla klasser har ett eget klassrum där de är med och påverkar miljön, trivseln och utformningen.

Till läsåret 2006/2007 införde Linnéaskolan en ny arbetsorganisation. Denna arbetsorganisation medför att vi numera arbetar i tre arbetslag. Detta bidrar till en mycket tätare kontakt mellan lärarna och mellan eleverna och lärarna inom respektive arbetslag vilket är positivt för elevernas utveckling.

Arbetslagen består av 5-7 lärare som har ett helthetsansvar för tre klasser, en 7:a, en 8:a och en 9:a. Detta medför en variation och dynamik för såväl elever som lärare.

En del lärare arbetar enbart inom sitt arbetslag men vissa lärare får även undervisa i andra arbetslag, som i ämnena bild, språk, gymnastik mm.

Skolstart 2014/2015
Nu pågår vår uppladdning inför läsåret 2014/2015. Vi har alla laddad våra batterier med mer energi än vanligt tack vare den helt fantastiska sommar som vi fått uppleva. Oavsett var man befunnit sig i vårt avlånga land så har det solen och värmen varit närvarande.

Vi ser med stor inspiration fram emot den 20 augusti när vi får fylla skolan med elever. Vi hälsar alla våra elever välkomna och extra mycket till våra nya i årskurs 7.

Välkomna!

Anders Hedman


SKOLSTART
Läsåret 2014/2015 börjar onsdagen den 20 Augusti

Årskurs 7 börjar kl 09.00 och slutar kl. 12.00

Årskurs 8 & 9 börjar kl. 12.00 och slutar kl. 14.00

Skoltiderna för torsdag och fredag är 08.30-c:a 14.00 för alla klasser.

**********************************
LÄROPLANER
Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".